Presentation

Tjenare! Sofia Lennmark här och jag är 16 år (17 om 3 veckor ish). Denna sida är endast tillför skolarbeten men det kommer vara fantastiska skolarbeten som jag ensam eller med vänner har gjort under mina tre år på gymnasiet!